Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

Deiji
Reposted fromFlau Flau
Deiji
0441 80e4 400
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket
Deiji
4739 baa7 400
love

October 19 2018

Deiji
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss via48hrs 48hrs
Deiji
Deiji
Deiji
5447 ffc0 400
Deiji
3547 e142 400

October 16 2018

Deiji
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viashedevil shedevil
Deiji
4826 1e9e 400
Deiji
2896 de5b 400
Reposted fromsosna sosna viadancingwithaghost dancingwithaghost
Deiji
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
Deiji
0502 ccd4 400
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera

October 10 2018

Deiji
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
Deiji
6286 6a6d 400
Reposted fromoblivions oblivions via48hrs 48hrs
Deiji
1205 5732 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera

October 09 2018

Deiji
Deiji
2543 88f4 400
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
Deiji
6648 631a 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
Deiji
7176 1d99 400
Reposted frompunisher punisher viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl