Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

Deiji
Reposted fromFlau Flau
Deiji
1597 6be7 400
Reposted frompunisher punisher viajulann julann
Deiji
3321 09ea 400
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Deiji

November 13 2019

Deiji
4668 6ce8 400
Reposted fromperseweracje perseweracje via48hrs 48hrs
Deiji
8847 4d95 400

September 26 2019

Deiji
8599 55fd 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Deiji
9781 7429 400
Reposted frommiststueck miststueck viairmelin irmelin
Deiji
To dziwne, że daje się ludziom, których się kocham, tak wielką władzę nad sobą.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Deiji
7823 7e4f 400

September 25 2019

3289 5af3 400
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

September 22 2019

Deiji
5213 24b0 400
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Deiji
9349 5d72 400
Reposted frommiststueck miststueck viairmelin irmelin
Deiji
już jest za późno, żeby wychowywać grzeczne dziewczynki. teraz trzeba wychowywać wojowniczki
— mama
Deiji
9771 05eb 400
Reposted fromnutt nutt viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Deiji
Deiji

August 19 2019

Deiji
7361 0599 400
Reposted frompampunio pampunio viairmelin irmelin
Deiji
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
Deiji
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl