Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

5811 a23e 400
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
Deiji
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— znalezione.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Deiji
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata via4777727772 4777727772
Deiji

Bycie mężczyzną nie zobowiązuje do ukrywania łez i uczuć. Do bycia niezniszczalną skałą, która zawsze musi stać na baczność i udawać, że jest okej, że nic jej nie rusza.

Czuj się spokojnie i bezpiecznie rozsypując się w moich ramionach. 

Poskładam Cię, obiecuję.

— "Od duszy strony"

May 19 2018

4939 1606 400
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Deiji
7678 2cf2 400
Reposted fromtichga tichga viasorainyhappiness sorainyhappiness

May 16 2018

Deiji
3705 c71f 400
Reposted fromnutt nutt viaseaweed seaweed
Deiji

May 14 2018

Deiji
8642 f87e 400
Reposted fromkarahippie karahippie viastraconyczas straconyczas
Deiji
Miłość nie leci z kranu jak woda, nie możesz jej odkręcać i zakręcać, kiedy tylko zechcesz.
— Stephen King
Reposted fromaffection affection viagdziejestola gdziejestola
Deiji
Reposted fromFlau Flau viaselsey selsey

May 13 2018

Deiji
1394 5c21 400
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera
Deiji
6884 8293 400
Deiji
Deiji
5444 e944 400
Reposted fromBloodEve BloodEve

May 10 2018

Deiji
4968 668c 400
Reposted frompwg pwg viascorpix scorpix
Deiji
6233 67f1 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Deiji
6548 fa4d 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl