Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

Deiji
Deiji
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless vianaturalginger naturalginger
Deiji

February 27 2019

Saturday morning .. slow

Reposted fromjohnkeats johnkeats viaensomme ensomme

February 25 2019

Deiji
1835 626c 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viaslodziak slodziak
Deiji
3132 0d25 400
Reposted fromjanka89 janka89 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Deiji
Może niektórych kobiet nie da się poskromić. Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał razem z nimi.
— Carrie Bradshaw
Deiji
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Deiji
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Deiji
Nie po to ludzie stają na Twojej drodze, żebyś się ciągle wahała czy zasługujesz na szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
Deiji
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viascorpix scorpix
Deiji
4092 8825 400
Reposted fromAstalka Astalka viascorpix scorpix
Deiji
5957 cca7 400
Reposted fromsavatage savatage viafinatka finatka
Deiji
8588 ffdd 400
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viafinatka finatka

February 08 2019

Deiji
5595 4edf 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Deiji
5604 ea5d 400
Reposted byensomme ensomme
Deiji
4823 93da 400
"Perwersyjnie"...
Reposted frompensieve pensieve viaensomme ensomme

February 07 2019

Deiji
9953 5441 400
Reposted fromthesmajl thesmajl viaensomme ensomme
Deiji
2223 b0fd 400
Reposted fromjustMeee justMeee viaensomme ensomme
8095 752e 400
Reposted fromnosmile nosmile viaensomme ensomme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl