Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2019

Deiji
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. Gdybym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pierwszy, to może nawet bym umarł.
— Jacek Podsiadło
Deiji
4227 c308 400
Reposted fromscorpix scorpix viainsanedreamer insanedreamer
Deiji
Iceland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialavie lavie

July 03 2019

Deiji
1029 ce1a 400
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
Deiji
0387 cdf3
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
Deiji

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek

March 04 2019

Deiji
Deiji
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless vianaturalginger naturalginger
Deiji

February 27 2019

Saturday morning .. slow

Reposted fromjohnkeats johnkeats viaensomme ensomme

February 25 2019

Deiji
1835 626c 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viaslodziak slodziak
Deiji
3132 0d25 400
Reposted fromjanka89 janka89 viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Deiji
Może niektórych kobiet nie da się poskromić. Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał razem z nimi.
— Carrie Bradshaw
Deiji
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
Deiji
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Deiji
Nie po to ludzie stają na Twojej drodze, żebyś się ciągle wahała czy zasługujesz na szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viascorpix scorpix
Deiji
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viascorpix scorpix
Deiji
4092 8825 400
Reposted fromAstalka Astalka viascorpix scorpix
Deiji
5957 cca7 400
Reposted fromsavatage savatage viafinatka finatka
Deiji
8588 ffdd 400
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viafinatka finatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl