Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

Deiji
8333 05d7 400

June 30 2018

Deiji
7277 be38
Reposted fromenn0 enn0 viadancingwithaghost dancingwithaghost
Deiji
1781 bee9 400
Reposted fromonlyman onlyman vianaturalginger naturalginger
Deiji
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vianaturalginger naturalginger
Deiji
2054 d691 400
bizzareart1
Reposted fromPoranny Poranny vialavie lavie
Deiji
6679 9229 400
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

June 25 2018

Deiji
5763 68c4 400
Reposted fromwentyl wentyl viadancingwithaghost dancingwithaghost
7781 50db 400
Reposted fromakanes akanes viadancingwithaghost dancingwithaghost
Deiji
8480 f116 400

June 21 2018

Deiji

May 29 2018

Deiji
2910 13e1 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix

May 28 2018

Deiji
Nie bądź z kimś z przymusu, bez powodu lub dlatego, że nie masz innego wyboru. Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger
Deiji

Związek jest jak pory roku.

Na początku jest wiosna, bo zaczynacie się poznawać. Później lato, czyli to ten etap, kiedy jego fiuta obserwujesz częściej, niż później przez najbliższe kilka lat (jeśli oczywista zostaniecie ze sobą tak długo). Później jest jesień. Niby jesień to wrzesień, czyli ładnie, ale jesienią też piździ, bo każdy wie, jak w Polsce wygląda piździernik. Nie mówiąc o listopadzie.

Czyli niby wszystko jest ładnie, ale jakby zimniej i kolory przygasają. A później jest zima.

A zimą związek wchodzi w atrofię. I mało która para wychodzi z zimy, ale należy pamiętać, że po zimie zawsze jest wiosna. Tyle, że najczęściej z kimś innym, kto powinien o ciebie dbać. 

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/02/27/notka-ktora-powinna-przeczytac-kazda-dziewczyna-ktora-choc-raz-w-swoim-zyciu-myslala-ze-jest-brzydka/
Reposted frompanikea panikea viaseaweed seaweed
Deiji
Reposted fromFlau Flau viaseaweed seaweed
Deiji
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli Mama stoi po Twojej stronie, nic ci się nie stanie.
— Jojo Moyes, Razem będzie lepiej
Deiji
4811 f0fd 400
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaseaweed seaweed

May 20 2018

5811 a23e 400
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
Deiji
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— znalezione.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Deiji
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl