Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2017

Deiji
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viamessinhead messinhead
Deiji
0716 eeae 400
Reposted fromNekoii Nekoii
Deiji
4211 3f39 400
Reposted fromxoxoxo xoxoxo viaorchis orchis
Deiji
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viaorchis orchis
Deiji
Nie okłamuj mnie bo kiedyś zamiast za włosy pociągnę Cię za słowa.
— Łukasz Jarema
Reposted fromorchis orchis
Deiji
3088 15b4 400
Deiji
2655 a24f 400
Reposted fromvermis vermis viamessinhead messinhead
Deiji
Deiji
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Deiji
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viadancingwithaghost dancingwithaghost
Deiji
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Deiji

November 17 2017

Deiji
9757 a0ec 400
Reposted fromsohryu sohryu viascorpix scorpix
Deiji
2187 5851 400
Reposted fromantichris antichris viascorpix scorpix
0562 0dc9 400

deviantdesires:

Stay classy

Reposted fromamatore amatore viascorpix scorpix
Deiji
7918 a2c8 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialip lip

August 24 2017

Deiji
6186 3e9b 400
Reposted fromtgs tgs
Deiji
6196 ec00 400
Reposted fromzungud zungud
Deiji
4823 8523 400
Reposted fromJosette Josette viasorainyhappiness sorainyhappiness

July 26 2017

Deiji
Reposted frombluuu bluuu vialip lip
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl