Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

Deiji
5454 2263 400
Reposted fromimradioactive imradioactive viaszydera szydera

February 10 2020

Deiji
0090 5d5e 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Sponsored post
feedback2020-admin
Deiji
- Wie pan, co ludzie najchętniej nazywają głupotą? - spytał wyważonym tonem.
- Nie.
- Mądrość, której nie rozumieją.
— Remigiusz Mróz - "Iluzjonista"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Deiji
Partnerzy, którzy dosłownie we wszystkim się zgadzają mogą 
przestać być atrakcyjni dla siebie po pewnym czasie. To właśnie inność i odmienność zdania drugiej osoby może być czymś interesującym, rozwojowym i inspirującym.
— Dagmara Gmitrzak - "Jak pokochać siebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Deiji
1140 7c76 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaszydera szydera
Deiji
Deiji
4414 9844
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka

February 09 2020

Deiji
5632 8b43 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaday11shadow day11shadow
Deiji
6502 6bbe 400
Reposted fromkarahippie karahippie viakarahippie karahippie
Deiji
Nie wiem o co mi chodzi.
Deiji
6897 e6d0 400
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 05 2020

Deiji
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Deiji
2188 3f5f 400
Reposted fromwyczes wyczes viajulann julann

February 04 2020

Deiji
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via48hrs 48hrs

February 03 2020

Deiji
Deiji
Deiji
1864 2819 400
Deiji
6474 9cd4 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Deiji
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viablackheartgirl blackheartgirl
Deiji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...